Zanimive povezave

Gospodarstvo

Center za podjetništvo in turizem Krško
www.cptkrsko.si
info@cptkrsko.si

Regionalna razvojna agencija Posavje
http://www.rra-posavje.si/

Center za razvoj podeželja Posavje
http://www.crp-posavje.si/

Gospodarska zbornica Slovenije
http://www.gzs.si/

Obrtna zbornica Slovenije
http://www.ozs.si/

Območna obrtna-podjetniška zbornica Krško
http://www.ooz-krsko.si/

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)
http://www.podjetniski-portal.si/

Rusko - Balkanska informacijska gospodarska agencija
www.tradeportal.si

Turizem

Vodniki po občini Krško

Turistično informacijski center Krško (TIC)
http://www.turizemkrsko.si

Združenje ponudnikov Turizem v zidanicah in Zadruga TVZ z.o.o.
http://www.turizemvzidanicah.si
info@turizemvzidanicah.si

Turistična ponudba v občini in regiji
http://www.visitkrsko.com
http://www.posavjeonbike.com/
http://www.visitbrezice.com/si

Slovenska turistična organizacija
http://www.slovenia.info

GZS - Poslovno rezervacijski sistem SOBA
http://www.apartmaji-sobe.net
http://www.slovenia-apartments.net
http://www.slovenia-rooms.net

KZ Krško
www.kz-krsko.si

Kultura

Kulturni dom Krško
http://www.kd-krsko.si/

Valvasorjeva knjižnica
http://www.knjiznica-krsko.si/

Mestni muzej Krško
http://www.mestnimuzejkrsko.si/

Grad Rajhenburg
http://www.gradrajhenburg.si/

 

Galerija Božidar Jakac
http://www.galerija-bj.si/

Zveza kulturnih društev Krško
http://www.zkd-krsko.si/

Ostala ponudba
http://www.posavje-turizem.com/

Mladi

Mladinski center Krško
http://www.mc-krsko.si/

Komunala

Komunalno stavbno podjetje Kostak
http://www.kostak.si/

Izobraževanje

Fakulteta za energetiko
http://www.fe.uni-mb.si/

Fakulteta za logistiko
http://fl.uni-mb.si/

Ljudska univerza Krško
http://www.lukrsko.si/portal/

Srednja šola Krško
http://www.s-ssk.nm.edus.si/

Osnovne šole v občini Krško:

Osnovna šola XIV. divizije Senovo
http://www.ossenovo.net/

Osnovna šola Leskovec pri Krškem
http://www2.arnes.si/~oskkles2s/

Osnovna šola Adama Bohoriča, Brestanica
http://www2.arnes.si/~oskkab_1/

OŠ Jurija Dalmatina, Krško
http://www2.arnes.si/~ojdkrskonm

Osnovna šola Raka
http://www.os-leskovec.si/

Osnovna šola Koprivnica
http://www.os-leskovec.si/

Osnovna šola Podbočje
http://www.os-leskovec.si/

OŠ dr. Mihajla Rostoharja
Osnovna šola s prilagojenim programom
http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/

Glasbena šola Krško
http://www.g-s.kk.edus.si/

Ljudska univerza Krško
http://www.lukrsko.si/

Vrtci:

Vrtec Krško
http://www.vrtec-krsko.si/

Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Šolska cesta 29, 8280  Brestanica

Vrtec pri  OŠ Koprivnica
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica

Vrtec pri  OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4, Leskovec pri Krškem
http://www.os-leskovec.si/

Vrtec pri  OŠ Podbočje
Podbočje 82, 8312 Podbočje

Vrtec pri  OŠ Raka
Raka 36, 8274 Raka

Vrtec pri  OŠ XIV. divizije Senovo
Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo

Vreme

Vremenski podatki
http://www.arso.gov.si/

Država

 

E-uprava
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

UE Krško
http://upravneenote.gov.si/upravneenote/krsko/

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
http://www.svlr.gov.si/

Komisija za preprečevanje korupcije
www.kpk-rs.si

Nevladne organizacije

PRSTAN, Posavska Regionalna Stična Točka zA Nevladne organizacije:
http://http://www.prstan.eu/

 Deli novico še z drugimi