Oddelek za družbene dejavnosti

Vodja oddelka

Andrej Sluga


Tajništvo oddelka

Jožica Gabrič
T: 07/ 498 12 85
E: jozica.gabric@krsko.si


Naloge in pristojnosti

  • izvaja naloge s področja predšolske vzgoje,
  • izvaja naloge s področja izobraževanja,
  • opravlja naloge s področja socialnega varstva,
  • delo z Romi,
  • opravlja naloge s področja osnovnega zdravstva in lekarništva,
  • opravlja naloge s področja kulture in tehnične kulture,
  • opravlja naloge s področja športa,
  • opravlja naloge s področja dela z mladimi,
  • naloge s področja investicij.


Deli novico še z drugimi