Podžupanja občine Krško

Ana Somrak, podžupanja občine Krško

Ana Somrak, podžupanja

T: 07/ 498 12 01
E: nusa.somrak@krsko.si


Podžupanja Ana Nuša Somrak se je rodila 1. maja 1958 v Leskovcu pri Krškem. Tudi danes z možem Nikom ter hčerkama Vanjo in Matejo živi v rojstnem kraju, kjer je odraščala v številni družini s petimi otroki.

Po končani srednji gradbeni šoli se je zaposlila v projektivnem biroju Savaprojekt. Na začetku svoje poklicne poti je delala na oddelku projektiranja (nizke gradnje), v zadnjih letih pa dela na področju urbanizma, in sicer kot samostojni projektant.

Že od malih nog je dejavna prostovoljna gasilka v Prostovoljnem gasilskem društvu Leskovec, kjer ima čin nižje gasilske častnice. V okviru društva deluje na področju izobraževanja ter operativnega usposabljanja - gasilska tekmovanja in gasilski kvizi. Leta 1998 je prevzela mesto predsednice Komisije za članice pri Gasilski zvezi Krško. Leta 2003 so ji mandat na tem mestu ponovno zaupali.

Njen živahen karakter in kritično oko sta jo leta 2002 pripeljala v Svet krajevne skupnosti Leskovec, kamor je bila na lokalnih volitvah leta 2006 ponovno izvoljena.

Leta 1998 je kandidirala na Neodvisni listi, ki so jo sestavljali večinoma prostovoljni gasilci, in prišla v Občinski svet občine Krško. Štiri leta kasneje jo je v svoje vrste povabila Slovenska ljudska stranka. Na lokalnih volitvah leta 2002 so jo volivci zopet podprli, Občinski svet občine Krško pa jo je 29. maja 2003 imenoval za podžupanjo. To funkcijo je opravljala nepoklicno.

Mesto v Občinski svet občine Krško ji je bilo na lokalnih volitvah 2006 zaupano tudi v tretje, 7. decembra 2006 pa je bila Ana Nuša Somrak ponovno imenovana za podžupanjo občine Krško.

Na lokalnih volitvah 2010 ste volilke in volilci zaupali Ani Nuši Somrak četrti mandat občinske svetnice, prav tako pa je bila imenovana za podžupanjo Občine Krško. Na funkciji podžupanje pokriva področje dela urejanje prostora in varstvo okolja, sodelovanje in usklajevanje s krajevnimi skupnostmi, skrb za pomoč na področju zaščite in reševanja, ter področje romske skupnosti.

Po lokalnih volitvah v letu 2014 je bila ponovno izvoljena v Občinski svet Občine Krško, župan pa jo je imenoval za podžupanjo Občine Krško.Deli novico še z drugimi