Župan občine Krško

Miran Stanko, župan

T: 07/ 49 81 201
E: miran.stanko@krsko.si
 

Mag. Miran Stanko (rojen 28.3.1956) je inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist z magisterijem iz poslovanja in informatike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, specializacijo iz javnih financ in davčnega svetovanja pa je opravil na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

V gradbeni operativi je bil 14 let zaposlen kot gradbeni inženir, leta 1990 pa je v Krškem ustanovil lastno podjetje Hermes, ki se ukvarja s poslovno informatiko in razvojem IT tehnologij ter poslovnim svetovanjem. Podjetje ima 17 zaposlenih in ves čas boniteto A1***.

V obdobju 1998 – 2002 je bil član upravnega odbora NEK, v letih 2006 – 2009 pa član nadzornega sveta družbe GEN energija. Dva mandata je bil tudi član nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Od leta 1998 do leta 2010 je bil tri mandate občinski svetnik občine Krško na listi SLS.

Z ženo stanuje v Krškem, ima dva otroka in dva vnuka. Prosti čas namenja plesu v plesni šoli, letalstvu (licenca športnega pilota) ter strelstvu (licenca IPSC za praktično streljanje).

Na nadomestnih lokalnih volitvah je bil marca 2012 s 65,19% izvoljen za novega župana občine Krško.

Na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 pa je bil s 73,19-odstotno podporo volivcev ponovno izvoljen.

 

 Deli novico še z drugimi