O občini Krško

Občina Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje. Od Ljubljane je oddaljena 100 kilometrov, od Zagreba pa polovico manj. Ima 25.886 prebivalcev. Danes je Krško osrednje mesto Posavja in občinsko središče.

Gospodarski razvoj

V občini je čutiti ugodno podjetniško klimo, oblikovanje novih poslovnih in obrtnih con pa je eden pomembnejših dejavnikov nadaljnjega razvoja in odpiranja novih delovnih mest. Poslovno okolje občine Krško predstavlja največji energetski bazen Slovenije, saj se v njem nahajajo številna uspešna energetska podjetja kot je Nuklearna elektrarna, GEN energija, Termoelektrarna Brestanica pa tudi Fakulteta za energetiko. Med največjimi infrastrukturnimi projekti izstopa gradnja obvoznice, po delu katere smo prvič zapeljali 7. junija 2013, ko je bila namenu predana tudi Hidroelektrarna Krško. Gradnja obvoznice se nadaljuje in bo skupaj z bodočim mostom čez Savo v Žadovinku predvidoma zaključena do leta 2016.

Temelj gospodarskega razvoja določa tudi konkurenčna ponudba komunalno opremljenih zemljišč v poslovnih conah, ki se ponašajo z izjemno strateško pozicijo. Ležijo namreč ob glavnem cestnem in železniškem koridorju ter tako omogočajo izjemno ugodne logistične povezave, kar poleg razvite podporne dejavnosti, urejene infrastrukture in nabora kadrov pomeni konkurenčno prednost, ki jo s pridom izkorišča veliko lokalnih, nacionalnih in svetovnih podjetij.  Investitorji lahko izbirajo med 83 hektarji še nezasedenih površin, na preostalih 82 hektarjih pa so že umeščene poslovne dejavnosti, ki so v občini Krško v zadnjih letih omogočile več kot 700 delovnih mest.

Gospodarski razvoj je s podjetništvom, trgovino, obrtjo, kmetijstvom in turizmom v vse večjem razmahu.

Krško – kulturno središče

Krško, kulturno središče

Krško je kulturno središče  kar potrjujejo številne kulturne ustanove: grad Rajhenburg, Valvasorjeva knjižnica, Kulturni dom Krško, Kapucinski samostan s cerkvijo, Galerija Vladimirja Štovička, Galerija Krško, Dvorana v parku, ki gostijo številne kulturne in družabne prireditve ter mestni park zaslužnih občank in občanov, v katerem stojita tudi doprsna kipa dveh najpomembnejših krčanov: Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, ki sta močno zaznamovala čas protestantizma in pridobivanja prvih slovenskih knjig v 16. stoletju.  Po Dalmatinovi zaslugi smo Slovenci kot 12.  narod na svetu, že od leta 1584 prebirali Sveto pismo v svojem jeziku.

Zadnji dom velikega Kranjca in Evropejca

Ob vstopu v mestu Krško iz celjske smeri, vas pozdravi Valvasorjev kompleks kjer ima svoje prostore Mestni muzej Krško. Ta odkriva življenje in sledi polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, dobroto izjemne ženske 19. stoletja Jospine Hočevar in v umetniška dela akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička.

V mestnem središču se nahaja tudi celovito obnovljena Mencingerjeva hiša, znana po krškem odvetniku in pisatelju, pa tudi po tem, da je del svojega življenja v njej preživel veliki polihistor Janez Vajkard Valvasor. Znamenitost ponuja ogled Mencingerjeve spominske sobe z razstavljenimi predmeti iz njegove zapuščine, sobo s freskami protestantskih portretov iz 16. stoletja, kot izjemnih tovrstnih fresk v slovenskem prostoru. Med zanimivimi pa je prav gotovo tudi rekonstruirana avtentična sušilnica sadja iz. 19. stoletja in nekatere zelo redke arheološke najdbe.

Stoletja na savskem pomolu-grad Rajhenburg

Med središčnimi točkami kulturne dediščine v občini Krško pa gotovo izstopa tudi eden izmed najstarejših gradov na Slovenskem – grad Rajhenburg, ki vabi s svojo z raznovrstno muzejsko dejavnostjo in zanimivimi zgodbami preteklosti skozi razstave… Obiskovalce pričakuje pestra ponudba izdelkov lokalnih rokodelcev, grajska gostilna, čokoladnica ter številne prireditve. 

Oddih, zabava, rekreacija

Pestrost pokrajine je izjemno prikladna za oddih ali sprostitev. Možnosti kolesarjenja, teka, pohodništva ali pa sprehoda na konjskem hrbtu so številne. Prav tako so številne tudi športne prireditve, predvsem spidvej, konjske dirke, rokometne in košarkarske tekme, kolesarski maratoni. Številna teniška igrišča in poljske poti, primerne za kolesarjenje, omogočajo aktivno rekreacijo. Ribolov na ribniku v Mačkovcih pri Brestanici je edinstveno doživetje.

Lega krške pokrajine in njen relief sta ugodna tudi za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti. Pridne roke domačinov so griče krške kotline spremenile v rodovitne sadovnjake in vinograde, kjer pridelujejo avtohtono vino 'Cviček'.

Dediščina preteklosti

O pradavni naseljenosti pričajo arheološke najdbe v Ajdovski jami, ki segajo vse tja v kameno dobo. Zgodnja železna doba je svoje neme priče pustila na Libni nad Krškim. Ostanki nekdanjega rimskega mesta in rečnega pristanišča Neviodunuma pa so še vedno vidni pri Drnovem. Srednji vek je postavil gradove in številne, še danes dobro ohranjene cerkve v mestu Krško, Brestanici, Leskovcu in drugod.

V slikoviti pokrajini med Gorjanci in Bohorjem, se sedanjost prepleta in dopolnjuje z dediščino davno minulih stoletij. To je svet v malem, ki je vsem dogodkom navkljub uspel obdržati svojo nekdanjo pristnost.

 

 Deli novico še z drugimi