Direktorica občinske uprave

Melita Čopar

Melita Čopar,
direktorica občinske uprave

T: 07 49 81 201
E: melita.copar@krsko.si


Melita Čopar se je rodila  4. marca 1971 v Mariboru, kjer je odraščala v šest članski družini. Danes skupaj s partnerjem in sinovoma Domnom in Matijo živi na Kremenu v občini Krško.

Po končani Gimnaziji  je Melita Čopar nadaljevala študij na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, svojo poslovno pot pa po diplomi leta 1996 začela v Mestni občini Ljubljana na oddelku za finance in proračun. Leta 2000 je poslovni izziv sprejela v občinski upravi Občine Krško, kjer je kmalu prevzela izvajanje notranje revizije.

Leta 2007 jo je župan Franc Bogovič imenoval na mesto direktorice. Ob prevzemu funkcije je dejala: »Verjamem, da bomo skupaj zmogli uspešno graditi pozitivne odnose in pogumno nadaljevati razvojno strategijo občine Krško«. Zaveza se smelo uresničuje, saj je občina Krško ena izmed najuspešnejših razvojno naravnanih občin v Sloveniji.

Melita Čopar je članica Nadzornega sveta Centra za ravnanje z odpadki za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, od aprila 2009 pa tudi članica Nadzornega sveta družbe Kostak d.d.

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

-  vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,

-  odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,

-  opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,

-  koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,

-  opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,

-  po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,

-  opravlja druge naloge po odredbi župana. Poglejte še

Deli novico še z drugimi