Poslovno okolje

Regionalna razvojna agencija Posavje
CKŽ 46, Krško
T: 07/ 488 10 40
F: 07/ 488 10 50
E: agencija@rra-posavje.si
W: http://www.rra-posavje.si/

Center za podjetništvo in turizem Krško
CKŽ 46, Krško
T: 07/ 490 22 20
F: 07/ 492 70 80
E: info@pckrsko.si
W: http://www.pckrsko.si/

GZS Posavje Krško
Bohoričeva ulica 9, 8270 Krško
T: 07/492 23 87
F: 07/492 23 88
E: oz.posavje@gzs.si
W: www.gzs.si/oz_posavje

Območna obrtna zbornica Krško
CKŽ 67, Krško
T: 07/ 492 53 43
F: 07/ 490 12 20
E: janja.starc@ozs.si
W:http://www.ooz-krsko.si/

Zavod RS za zaposlovanje RS
Območna služba Sevnica,
Urad za delo Krško
Dalmatinova ulica 8, Krško
T: 07/ 492 22 06
F: 07/ 492 27 40


Fakulteta za logistiko
Hočevarjev trg 1, Krško
T: 07/ 488 07 40
E: fl@uni-mb.si
W: http://fl.uni-mb.si/

Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1, Krško
T: 07/ 488 07 40
W: http://www.fe.uni-mb.si/si/o-fakulteti.htmlDeli novico še z drugimi