Za mlade

Mladinski center

Občina Krško je leta 2000 ustanovila Mladinski center Krško kot javni zavod za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju občine Krško, ki ga financira kot edinega izvajalca programov mladinskega centra. Ostale programe za otroke in mladino v občini Občina Krško sofinancira na podlagi javnega razpisa.

Delovanje Mladinskega centra Krško obsega številna področja sociale, zdravstva, športa, kulture in preživljanja prostega časa mladih. Glavne naloge maldinskega centra so:

  • zbiranje in posredovanje informacij za mlade ter svetovanje mladim,
  • koordiniranje dejavnosti in prireditev za mladino,
  • organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti za mladino,
  • organiziranje in posredovanje počitniških aktivnosti za mladino,
  • organiziranje neformalnega izobraževanja mladih,
  • nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino,
  • izvajanje socialno varstvenih programov in storitev za mlade,
  • vsestranska pomoč mladim ustvarjalcem.

Več informacij:
Mladinski center Krško,
CKŽ 105, Krško
T: 07/ 488 22 80
W: http://www.mc-krsko.si/

Posavska štipendijska shema

Pomembni cilji regionalnega razvojnega programa regije Posavje so tudi dvig izobrazbene strukture, ohranjanje izobraženega kadra v regiji ter vzpostavitev kontakta med podjetji in študenti. Posavska štipendijska shema predstavlja uresničevanje teh ciljev in temelji na pogodbeni vezanosti štipendista na regionalno okolje oz. gospodarsko družbo. Regionalna razvojna agencija Posavje, štipendist in podjetje podpišejo tripartitno pogodbo, kjer se med drugim zavežejo, da bo podjetje štipendista po končanem študiju zaposlilo vsaj toliko časa, kolikor je pridobival štipendijo.

Več informacij:
Regionalna razvojna agencija Posavje,
CKŽ 46, 8270 Krško
T: 07/ 488 10 40
W: http://www.rra-posavje.si/

Nevladne organizacije na področju mladinskega sektorja

Mladinski svet Krško, http://www.msk.znajdise.net/

Zveza prijateljev mladine Krško, http://www.zpmkk.si

AKD Pizdun, Kostanjek 31, 8272 Zdole

Društvo širjenja uporabnih znanj, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško

Društvo zaveznikov mehkega pristanka, http://www.drustvo-dzmp.si

Klub posavskih študentov, http://www.kps-on.net/

KUD Butnhrupn, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško

Mažoretni klub Baton, http://www.krske-mazoretke.si/

Mladinsko društvo Primož Kozmus, http://www.hostel-kozmus.si/

Mladinsko društvo Raka, Raka 40, 8274 Raka

Taborniki Rod Sivi dim Krško, http://rodsividim.webs.com/

Zavod Regio, http://regio.si/

Združenje Hesteja, http://www.akdekor.si/hkdo_smo1.html

          Združenje slovenskih skavtov in skavtinj STEG Krško, Savska pot 1, 8270 Krško

 Deli novico še z drugimi