Namera o brezplačni oddaji nepremičnine v uporabo k.o. - Krško

Številka: 351-260/2015 O706

Datum: 10.04.2017

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško na podlagi 53. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja

NAMERO O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNINE V UPORABO

Predmet brezplačne oddaje je nepremičnina – gradbeni kontejner, v lasti občine Krško, ki se nahaja na parceli št. 198/55, k. o. 1322 – Krško. Kontejner je predelan za potrebe športne infrastrukture in v naravi predstavlja čolnarno Brestanica, dimenzij 6,5 m x 2,5 m. Objekt ni in ne bo priključen na gospodarsko javno infrastrukturo. Za njegovo postavitev ima občina Krško vodno soglasje Agencije RS za okolje, št. 35506-3260/2016-2, z dne 22.06.2016 za gradnjo – postavitev enostavnega in nezahtevnega objekta – čolnarne Brestanica na zemljišču s parcelno št. 198/55, v lasti Andreje Simonišek, ki je za postavitev čolnarne izdala posebno soglasje, ki se glasi na občino Krško.

Lastnik bo predmetno nepremičnino oddal v brezplačno uporabo za obdobje 5-ih let s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Vse dodatne informacije v zvezi z namero o brezplačni oddaji nepremičnine v uporabo so vam na voljo na sedežu občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško oziroma po telefonu pri Zdravku Pilipoviču (tel št. 07 4981 229).Deli novico še z drugimi