Sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav v občini Krško

Krško, 4. april 2017 Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško za letošnje leto. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov, upravičenci pa lahko s tem tednom že oddajo vloge na sedežu Centra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2014 do oddaje vloge.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami oddajo od 3. aprila 2017 dalje na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru. K vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih računih. Če bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. Če bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, bodo obravnavane glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi. Šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) pa bo časovno zaporedje prispetja vlog.

Razpis velja do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si in www.krsko.si  v rubriki Javni razpisi. Ostale informacije glede javnega razpisa so na voljo na sedežu CPT Krško ali na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič).Poglejte še

Deli novico še z drugimi