SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI KRŠKO V LETU 2017

Rok: do porabe sredstev

Občina Krško je v Uradnem listu RS št. 12/2017, dne 10.03.2017, objavila javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV. Delež sofinanciranja je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2014 do oddaje vloge.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati od ponedeljka, 3. 4. 2016, na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, Krško. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru.

V primeru, da bo prispelo več vlog kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma. V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi, šele tretji kriterij (v kolikor bo potreben) pa bo časovno zaporedje prispetja vlog.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Ostale informacije glede javnega razpisa:

·         na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič),

·         na Občini Krško na telefonski številki: 07 498 13 77 (Boštjan Kozole).


Poglejte še

Deli novico še z drugimi