Spomladanske akcije čiščenja okolja

Krško, 21. marec 2017Občina Krško bo tudi v letu 2017 pristopila k pomladanskem čiščenju okolja, zato vse krajevne skupnosti, organizacije in društva, ki se želijo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, vabijo, da najkasneje do četrtka, 20. aprila 2017, sporočijo podatke o posamezni čistilni akciji.

Občina Krško bo zagotovila določeno število posod (kontejnerjev) za odpadke in njihov odvoz na obdelavo v Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad oziroma na ustrezno odlaganje.Po Zakonu o varstvu okolja so lastniki zemljišča, na katerem se nahaja divje odlagališče odpadkov, sami odgovorni za odložene odpadke. Da bi se izognili težavam, ki bi jih lastniki imeli zaradi odpadkov na njihovih zemljiščih, pa jih sami niso odložili, predlagamo, da izvajajo nadzor nad svojimi zemljišči in kršitelje prijavijo pristojni inšpekciji. Prav tako pozivamo lastnike poslovnih objektov in upravljavce stanovanjskih objektov, v okolici katerih se nahajajo zelene površine, parkirišča ter dostopne poti, da poskrbijo za njihovo urejenost in odstranijo morebitne odpadke. Nadzor nad ravnanjem z odpadki izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, telefonska številka (07) 49 81 382 in Inšpekcija za okolje, Inšpektorata za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, kamor lahko občani prijavijo kršitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, telefonska številka (07) 39 42 160.

V kolikor se želi posamezna krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, naj to najkasneje do četrtka, 20. aprila 2017, pisno sporočijo na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško oziroma na elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si (s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja") z naslednjimi podatki:

·         okvirni datum akcije (točen datum bodo uskladili z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki),

·         lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev,

·         kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko).

Akcija je namenjena odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju, ne pa čiščenju bivališč (podstrešja, kleti, dvorišča…). V ta namen lahko občani enkrat letno oddajo 1m3 odpadkov družbi Kostak na podlagi naročila, kar je vključeno v ceno smetarine. 

Organizatorje in udeležence opozarjajo, da pri izvajanju čiščenja okolja poskrbijo za varnost, priporočila za varno delo pa najdejo na spodnjih povezavah, in sicer Priporočila ob čistilnih akcijah http://www.nijz.si/sl/priporocila-ob-cistilnih-akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah  http://www.nijz.si/sl/priporocila-o-ravnanju-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah.

 

Dodatne informacije posredujera Darko Anžiček, tel. 49 81 300, in Natalija Arh, tel. 49 81 363.Poglejte še

Deli novico še z drugimi