Občina po sodbi v zvezi s protokoli v pritožbo

Krško, 8. marec 2017Potem ko je Okrožno sodišče v Krškem odločilo, da je Republika Slovenija dolžna na podlagi Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško Občini Krško plačati nekaj manj kot 3,5 milijona evrov, se je Občina Krško na sodbo v delu, kjer je bil njen tožbeni zahtevek zavrnjen, pritožila.

Občina Krško je januarja prejela sodbo Okrožnega sodišča v Krškem v sporu med Občino Krško kot tožečo stranko in Republiko Slovenijo kot toženo stranko zaradi plačila obveznosti Republike Slovenije na podlagi Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško, sklenjenega v letu 2008. Sodišče je odločilo, da je Republika Slovenija dolžna Občini Krško plačati znesek 3. 375.106,58 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V ostalem delu je bil tožbeni zahtevek Občine Krško, ki je zahtevala 11, 6 milijonov, zavrnjen.

RS se po neuradnih informacijah zoper sodbo ni pritožila, se je pa Občina Krško zoper zavrnilni del, saj so prepričani, da je sodišče napačno štelo, da je del terjatve že zastaral. Odločitev višjega sodišča pričakujejo še letos.

Občina Krško se je za tožbo odločila, ker je sama izpolnila vse obveznosti do občanov občine Krško iz protokola in tako zagotovila soglasje za odlagališče NSRAO,  država pa svojih obveznosti ni izpolnila, kljub temu, da gre za pravno zavezujočo pogodbo. Poglejte še

Deli novico še z drugimi