Za kmetijstvo in razvoj podeželja 134.000 evrov

Krško, 2. marec 2017Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, in sicer v višini 134.000 evrov bruto. Rok za oddajo vlog je četrtek, 30. marec 2017, za prevzemnike kmetij pa do 2. oktobra 2017.

 

Za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo je na voljo 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji tudi 10.000 evrov ter za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 4.000 evrov. Zainteresirani morajo vloge oddati najkasneje do četrtka, 30. marca 2017, in sicer za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje. Za prevzemnike kmetij pa je rok za oddajo vlog do ponedeljka, 2. oktobra 2017, na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo v rubriki Javni razpisi ali pa jo do izteka prijavnega roka zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj na tel. št. 07/49 81 319 ali po e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih dni med 8. in 10. uro.Poglejte še

Deli novico še z drugimi