Nov pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško

Občinska uprava občine Krško obvešča vse lastnike gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško, da je Občinski svet Občine Krško, na svoji 20. seji dne,  16. 2. 2017 po skrajšanem postopku sprejel Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju občine Krško. Z navedenim pravilnikom se nadomešča obstoječi, ki trenutno ureja to področje. S tem se natančneje opredeljujejo merila za odločanje o podaljšanem obratovalnem času, določa se način podaje vloge, razlike med zaprosilom za prijavo obratovalnega časa in izrednim podaljšanjem obratovalnega časa. Nov pravilnik je eden izmed korakov k e-upravi tudi v občini Krško; zagotavlja predpogoj po katerem se bodo v prihodnosti lahko vloge za prijavo in podaljšanje obratovalnih časov lahko oddajale tudi elektronsko. Navedeno bo možno takoj, ko bodo za to zagotovljeni pogoji, upamo da že v tem letu. Pomembna sprememba v vsebini je tudi ta, da je s sprejetjem akta omogočeno dodatno podaljšanje obratovalnega časa poleg obstoječih mesecev tudi v maju in decembru. Nov pravilnik bo v praksi dopustil lažje prilagajanje potrebam razvoja turizma, gostov in družabnega življenja. Pristojnosti nadzora nad izvajanjem pravilnika ima policija in tržni inšpektorat.

Lastniki gostinskih obratov in kmetij, ki imajo svoj obratovalni čas prijavljen v nasprotju z določili pravilnika, so dolžni, da le tega uskladijo do 1. 1. 2018. 

Dodatne informacije posreduje Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Krško, in sicer na telefonski številki 49 81 350 (Gregor Brodnik) ali po e-pošti: gregor.brodnik@krsko.siDeli novico še z drugimi