Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa je finančna pomo pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško in promovirajo občino Krško.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga - dogodek«.


Deli novico še z drugimi