Celostna prometna strategija - jutri na treh javnih razpravah o dolgoročnih ukrepih na področju prometa

Krško, 10. januar 2017 – Občina Krško nadaljuje z izdelavo strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS), ki obsega predvsem področja Krškega z okolico, Brestanice, Senovega in Leskovca pri Krškem z okolico. Jutri, 11. januarja, ob 17. uri vabijo občanke in občane na javne razprave, na katerih bodo lahko podali predloge in pobude ukrepov za posamezne oblike prometa ter sooblikovali cilje.

Med te gotovo sodijo razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi središča, večja povezanost med različnimi oblikami potovanja s poudarkom na javnem potniškem prometu, nadgradnjo kolesarske infrastrukture  s ciljem povezanosti kolesarskega omrežja, pa tudi povečati delež vozil z okolju prijaznim pogonom.

Jutri javne razprave ob 17. uri v Krškem, na Senovem in v Leskovcu pri Krškem

Javne razprave bodo potekale v sredo, 11. januarja, z začetkom ob 17. uri na treh različnih lokacijah, in sicer za področje mesta Krško in širše okolice v sejni sobi A Občine Krško, za področje severnega dela občine – Brestanico in Senovo z okolico v prostorih OŠ XIV. divizije Senovo, za področje Leskovca in okolice pa v prostorih OŠ Leskovec pri Krškem. Deli novico še z drugimi