Proračun Občine Krško za leto 2018

Proračun Občine Krško za leto 2018

Občinski svet Občine Krško je na 19. redni seji, dne 19. 12. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17 in se uporablja od 1. 1. 2018.Deli novico še z drugimi