Krški svetniki dali zeleno luč za širitev krške knjižnice

Krško, 25. november 2016 – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 18. seji med drugim potrdili nov dokument identifikacije investicijskega projekta za umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.

Kot je poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, lahko ustrezne delovne in druge prostore za delovanje knjižnice najbolj optimalno zagotovijo z nakupom in rekonstrukcijo stavbe kapucinskega samostana ter izgradnjo novega objekta na lokaciji samostana. Kot je svetnikom pojasnil vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Krško Andrej Sluga, je potem ko je občinski svet v juniju že sprejel investicijsko dokumentacijo za širitev na območju kapucinskega samostana na podlagi prve idejne rešitve, ki jo je izdelal MV Biro, bila na pobudo sveta zavoda Valvasorjeve knjižnice Krško naročena še ena idejna rešitev, ki jo je izdala Arhitekturni Atelje.

Ta druga rešitev, ki predvideva za 60 % več površin kot prva, je bila po mnenju zavoda za varstvo kulturne dediščine s kulturnovarstvenega stališča sprejemljivejša, tudi Valvasorjeva knjižnica Krško je bila tej rešitvi bolj naklonjena. V skladu z dokumentom bo novogradnja z eno samo etažo in zeleno streho obsegala okoli 1600 kvadratnih metrov, v starem samostanskem delu pa skupno 1100 kvadratnih metrov. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4,3 milijona evrov, skladno s časovnim načrtom pa bo potekala do leta 2020.

Med drugim so svetnice in svetniki sprejeli tudi spremembo odloka o zazidalnem načrtu za Industrijsko cono Žadovinek, kjer so predvidene trgovske in storitvene dejavnosti na območju okoli 3,5 hektarja. Potrdili so tudi osnutek odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško ter sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine za leto 2017. 

Avdio

ŽupanOŠiritviKnjižnice.wav


Poglejte še

Deli novico še z drugimi