Krški svetniki o proračunih za naslednji dve leti

Krško, 28. oktober 2016 – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 17. seji med drugim potrdili osnutek dvoletnega proračuna za leti 2017 in 2018, potrdili investicijski projekt za agromelioracije na komasacijskem območju Gorica in Pijavško polje ter osnutka načrtov razvoja in vzdrževanja občinskih cest 2017 – 2020 in 2018 – 2021.

Kot je pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, za leto 2017 predvideni prihodki Občine Krško znašajo 34,8 milijona evrov, za leto 2018 pa 36,3 milijona, odhodki pa 34,1 milijona evrov za leto 2017 in 34,7 milijona za leto 2018. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in programi na področju družbenih dejavnosti, torej izobraževanja, šolstvo, kultura, šport in sociala, ter na področju gospodarske infrastrukture, s poudarkom na cestah.

Med večjimi projekti oz. naložbami so načrtovane izgradnja nove knjižnice v Krškem, nadomestna gradnja vrtca v Brestanici, energetska sanacija OŠ Podbočje,  izgradnja krožišča Dorc, obvoznica Krško, nadaljevanje izgradnje širokopasovnih povezav, komunalna infrastruktura Jelše, Veliki Podlog, komunalna infrastruktura PC Drnovo – zahod, agromelioracije na komasacijskem območju Gorica in Pijavško polje, gradnja poslovnega objekta na CKŽ 19 v starem mestnem jedru Krškega.

Potrdili investicijski projekt za agromelioracije na Gorici in Pijavškem polju

Potem ko je bila v lanskem letu zaključena komasacija kmetijskih zemljišč na 91 ha na Pijavškem polju ter na 245 ha na Gorici, po potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta sledi agromelioracija oz, ureditev potne mreže, s čimer bodo urejene nove poljske poti. Projekt v skupni vrednosti 80.000 evrov na Pijavškem polju ter 251.000 evrov na Gorici, ki je sofinanciran tudi iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bo omogočil lažji dostop do kmetijskih zemljišč, prilagojen kmetijski mehanizaciji, dostop do posameznih parcel bo krajši, manjši obremenilen vpliv na okolje, manjši variabilni stroški rabe kmetijske mehanizacije.

Med drugim so krški svetniki sprejeli tudi osnutka načrtov razvoja in vzdrževanja občinskih cest  2017 – 2020 ter 2018-2021 ter sklep o financiranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide – program osebna asistenca v društvu Sonček za obdobje 2016 – 2018 ter izdali soglasje k imenovanju Urške Lobnikar Paunovič za direktorico Valvasorjeve knjižnica Krško. 

Avdio

ŽupanOProračunu.wav
MagdaKrošeljOAgromelioracijah.wav


Poglejte še

Deli novico še z drugimi