Obnovljen odsek ceste skozi Sotelsko tudi uradno odprli

Brestanica, Krško, 20. oktober 2016 – Z otvoritveno vožnjo so včeraj tudi uradno predali namenu obnovljeno lokalno cesto Videm – Sotelsko – Brestanica. Projekt, ki sta ga sofinancirala Občina Krško in podjetje Infra v sklopu infrastrukturnih ureditev ob gradnji HE Krško, je obsegal razširitev ceste na dveh najbolj ozkih odsekih, razširitev dveh prepustov, sanacijo usada z novim opornim zidom, ureditev širokopasovnih povezav, razširitve kanalizacijskega sistema Brestanica na območje med Brestanico in Krškim.

Kot je ob slovesnem odprtju dejal župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Občina Krško na povezovalni cesti med Vidmom in Brestanico uredila razširitev ceste na dveh najbolj ozkih odsekih, razširitev dveh prepustov, sanacijo usada z novim opornim zidom, uredila tudi vodovodni sistem, širokopasovne povezave in priključek kolesarske poti v skupni vrednosti 340.000 evrov, že v lanskem letu pa tudi hidravlične izboljšave na odseku med čistilno napravo v Brestanici in HE Krško v višini 300.000 evrov.

Po besedah direktorja javnega podjetja Infra mag. Vojka Sotoška je v okviru izgradnje infrastrukturnih ureditev ob gradnji HE Krško Ministrstvo za okolje in prostor preko podjetja Infra v letih od 2014 do 2016 omogočilo in v višini več kot 1,5 milijona evrov med drugim financiralo izvedbo razširitve kanalizacijskega sistema Brestanica na območje med Brestanico in Krškim z možnostjo priključitve na kanalizacijski sistem vseh stanovanjskih objektov na tem območju, v skupni dolžini vodov 3000 metrov, sofinanciralo rekonstrukcijo cestišča, vključno z rekonstrukcijo vodotokov ter cevne povezave za kasnejšo izvedbo širokopasovnih povezav in priključkov.

S tem so izpolnjene obveznosti koncesijske pogodbe za izkoriščanje potenciala spodnje Save v zvezi z izgradnjo ureditev lokalne infrastrukture ob izgradnji HE Krško, je ob zaključku ureditev na tem odseku poudaril generalni direktor Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor Leon Behin. Nove pridobitev in ureditev cestnega odseka sta pozdravila tudi predsednika KS mesta Krško in Brestanica Nataša Šerbec in Vlado Bezjak.

Slovesni dogodek odprtja so s pesmijo in glasbo popestrili učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja iz Krškega in Rajhenburški oktet iz Brestanice.

Avdio

ŽupanOUreditviLCBrestanica-Videm.wav
DirektorInfreOProjektihSotelsko.wav

Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi