Kmetijstvo

Pridne roke domačinov so griče krške kotline spremenile v rodovitne vinograde in sadovnjake z bogatimi nasadi jablan, hrušk, breskev, sliv in marelic. Ugodna klima  omogoča tudi kakovostno pridelavo zelenjave in jagodičevja. Preprečevanje zaraščenosti pa botrujeta poljedelstvo in živinoreja, ki je v strukturi kmetijske pridelave v občini Krško še vedno med pomembnejšimi kmetijskimi panogami.

Uveljavljena blagovna znamka je avtohtono vino cviček PTP, levi breg Save pa se ponaša predvsem z vrhunskimi belimi sortami vin in najboljšimi legami za vse bolj priljubljeno modro frankinjo. Da je to okolje zares vinorodno pa dokazujejo tri vinsko-turistične ceste: južna, Podgorjanska, severna, Bizeljsko-Sremiška vinska cesta in zahodna Gornje Dolenjska.

Kmetijstvo s svojimi dejavnostmi zelo pomembno vpliva na oblikovanje prostora, zato je pomembno ohranjanje kulturnega zgleda krajine in optimalen delež samooskrbe s hrano, ki zagotovo v danem času je.Deli novico še z drugimi