Občina Krško praznuje

Krško, 24. maj 2016 – Občinski praznik, posvečen spominu na prve padle krške žrtve in vrnitvi izgnancev, bodo v občini Krško obeležili s številnimi dogodki in prireditvami od petka, 27. maja, pa vse do torka, 7. junija, ko bodo na osrednji prireditvi – slavnostni akademiji podelili nagrade letošnjim občinskim nagrajencem, sledilo pa bo že tradicionalno druženje na Trgu Matije Gubca. Občina Krško bo hkrati s praznikom obeležila tudi zaključek večjih letošnjih naložb, kot je zaključek energetske sanacije vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, obnova Stadiona Matije Gubca, odprtje Spominskega parka Podbočje in ostale. Načrtovane naložbe in projekte v občini Krško v naslednjem letu dni so danes na novinarski konferenci predstavili župan mag. Miran Stanko, podžupanja Ana Somrak in direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Načrti Občine Krško v prihodnje

Medtem ko je bilo v lanskem letu realiziranih 34,9 milijona evrov prihodkov in  32,9 milijona evrov odhodkov, bodo po načrtih prihodki za leto 2016 znašali 34,4 milijona evrov, odhodki pa 37,4 milijona evrov, je pojasnil župan. V letu 2015 je bilo za investicije namenjenih 15 milijonov evrov, v letu 2016 je predvidenih nekaj manj kot toliko. V letošnjem letu načrtujejo predvsem izgradnjo tretjega krškega mostu in naslednje faze obvoznice, prav tako letos naj bi začeli z deli izgradnje krožišča na cesti Brestanica – Senovo pri odcepu za Armeško. Na področju cestnega omrežja je v načrtu še rekonstrukcija ceste skozi Zdole, pločnik na cesti Rožno-Presladol, zaključek obnovitvenih del na Sremiški cesti v Krškem, ceste Šutna – Trebelnik, ki povezuje krško in brežiško občino, nadaljevala se bo obnova drugi občinskih cest. Občinski svet bo na junijski seji odločal o morebitni širitvi knjižnice na obstoječi lokaciji, čas šolskih počitnic pa bo namenjen obnovi učilnic in ostalih prostorov na OŠ Jurija Dalmatina Krško ter začetku obnove vrtca Pika Nogavička pri OŠ Leskovec. Nadaljevali bodo s projekti, kot so širokopasovne povezave (do konca letošnjega aprila zgrajenih 3190 priključkov), zaključek obnove tržnice na Vidmu, izgradnja kanalizacijskega omrežja, sanacija plazov itd.

Ob prazniku zaključek več projektov

Kot je povedala podžupanja občine Krško Ana Somrak, je letos seznam prireditev ob občinskem prazniku, ki bodo potekale od 27. maja do 7. junija, kot vsako leto bogat in raznovrsten, sodelujejo pa številne organizacije, društva in javni zavodi. Ob tem pa bodo slovesno tudi obeležili zaključek večjih projektov in naložb.

Energetska sanacija telovadnice in vrtca pri OŠ Koprivnica

Potem ko so v občini Krško v letu 2014 energetsko sanirali osnovne šole v Krškem, Leskovcu pri Krškem in v Brestanici, je lani poleti stekla energetska sanacija vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, prav tako sofinancirana iz evropskih sredstev. Energetska sanacija je obsegala obnovo strehe in fasade ter stavbnega pohištva, kar bo pripomoglo k zmanjšanju porabe energentov, saj bo po obnovi prihranek pri ogrevanju vrtca in telovadnice na letni ravni predvidoma znašal 85 MWh na leto. Zaključek sanacije bodo obeležili v sredo, 1. junija, ob 18. uri v telovadnici šole.

Odprtje Spominskega parka Podbočje

V Podbočju je Občina Krško v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podbočje uredila Spominski park Podbočje, ki ga bodo slovesno odprli v nedeljo, 12. junija, ob 11. uri. Občina Krško je zgradila novo mrliško vežico in nadstrešnico v višini 182.000 evrov, Krajevna skupnost Podbočje  pa je poskrbela za zunanjo ureditev pokopališča.

Rekonstrukcija odseka ceste Senovo – Belo

Gre za 1. fazo rekonstrukcije ceste proti Reštanju v vrednosti nekaj več kot 160.000 evrov, ki je potekala vse od novembra 2015, predvidoma v avgustu pa se bodo začela dela II. faze.

Obnova Stadiona Matije Gubca

Obnova Stadiona Matije Gubca, ki jo bodo obeležili v soboto, 4. junija, ob 18. 30 pred spidvej dirko za Zlati znak Občine Krško in pokal Franca Babiča, je potekala v treh fazah, skupaj v vrednosti 300.000 evrov. Obsegala je nadkritje pasaže na glavni tribuni, rušitev starih boksov in postavitev novih ter nadkritje rampe na objektu AMD. V načrtu je še sanacija razsvetljave, na širšem rekreacijskem območju stadiona pa tudi ureditev prostorov za balinarski klub, menjava balona za potrebe teniškega kluba v zimskem času.

Zaključek sanacije plazu v Drenovcu v KS Senuše

V lanskem letu so se zaključila sanacijska dela plazov, in sicer sanacija plazu na Libni, zdrsa brežine na Zdolah in v Brezovici v Podbočju. Urejeni in sanirani so tudi zdrsi brežin na cesti Hrastek – Brlog v Podbočju, v Drenovcu, katerega zaključek bodo obeležili v ponedeljek, 6. junija ob 17. uri,  in Vrh pri Površju v krajevni skupnosti Raka. Po lanskoletnih poplavah, ki so povzročile kar nekaj škode na občinskih cestah, bodo te prav tako sanirane, za kar je v proračunski rezervi namenjenih 40. 000 evrov.

Osrednja slovesnost v torek, 7. junija

Letošnji občinski praznik v Krškem bo tudi nekoliko mednarodno obarvan, saj bodo slavnostno akademijo, ki bo 7. junija potekala v Kulturnem domu Krško in na kateri bo župan podelil nagrade letošnjim nagrajenkam in nagrajencem, posvetili tudi 40-letnici pobratenja z občino Bajina Bašta iz Srbije.

Optimistično v novo evropsko perspektivo

Potem ko so v obdobju med letoma 2007 – 2015 v občini Krško prejeli 58 milijonov transfernih prihodkov, v katerih so poleg državnih vključena tudi evropska sredstva, so v zadnjem letu po besedah direktorice občinske uprave Melite Čopar še aktivneje pristopili k evropskim razpisom. V perspektivi 2007 – 2013 so med večjimi projekti predvsem izgradnja širokopasovnih povezav, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavja ter celovita prenova gradu Rajhenburg v Brestanici. Med zadnjimi naložbami, sofinanciranimi iz evropskih sredstev, pa energetske sanacije osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, Adama Bohoriča Brestanica, telovadnice pri OŠ Leskovec pri Krškem ter vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, obnova velike dvorane in spremljajočih prostorov Kulturnega doma Krško. Na področju kmetijstva so v lanskem letu zaključili z II. fazo namakalnega sistema Kalce – Naklo, ki je bila prav tako sofinancirana iz evropskih skladov.

Prve prijave na centralne razpise EU

Občina Krško, ki je z reorganizacijo občinske uprave oblikovala nov oddelek za javna naročila in črpanje evropskih sredstev, se je v letošnjem letu že prijavila na več evropskih razpisov, tako na področju športa, v sodelovanju s hrvaškim partnerjem tudi na razpis Interreg za oblikovanje vsebin spodnjega gradu v Brestanici, prav tako na razpis na področju sobivanja z Romi. 

Avdio

ŽupanOInvesticijah.wav
DirektoricaMČoparjevaOEUSredstvih.wav
PodžupanjaOPrireditvah.wav

Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi