Krški svetniki potrdili rebalans proračuna za leto 2014

Krško, 27. maj 2014 – Svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Krško so na včerajšnji 33. seji med drugim potrdili odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za letošnje leto iz 42,9 milijona na 45,3 milijona evrov. Seznanili in razpravljali so tudi o konceptu ureditve prometa v Leskovcu pri Krškem ter potrdili imenovanje Alenke Černelič Krošelj za direktorico javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

Jeseni 2012 je Občinski svet občine Krško sprejel dvoletni proračun, za letošnje leto v višini 42,9 milijona evrov, s spremembo odloka o proračunu Občine Krško pa bo znašala 45,3 milijona evrov. Bistvena odstopanja so po besedah župana mag. Mirana Stanka na odhodkovni strani, predvsem zaradi večjih investicij, s katerimi je Občina Krško uspela na razpisih za evropska sredstva, njihovo izvajanje pa se je prestavilo v leto 2014. Gre predvsem za večje projekte, kot so energetske sanacije osnovnih šol, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, obnova CKŽ, Dalmatinove in Zatona, Posavska špajza in obnova Kulturnega doma Krško.

Svetniki tudi o ureditvi prometa v Leskovcu pri Krškem

Na predlog svetnika Primoža Novaka so predstavniki občinske uprave in izvajalci študij variant predstavili Koncept ureditve prometa v Leskovcu, natančneje obvozno cesto Leskovec, in študijo variant obvozne ceste Leskovec pri Krškem.

Nekateri svetniki so želeli, da se vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem ustavijo, drugi pa so poudarjali, da je potrebno koridor obvoznice ohranjati v prostorskih aktih za obdobje, ko bo projekt izgradnje ekonomsko upravičen. Ker je bila točka o ureditvi prometa v Leskovcu informativne narave, svetniki niso sprejeli posebnih sklepov.

Potrdili imenovanje Krošljeve za direktorico Posavskega muzeja Brežice

Krški občinski svet je imenoval Alenko Černelič Krošelj, dosedanjo vodjo enot Kulturnega doma Krško Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško in Galerija Krško, za direktorico Posavskega muzeja Brežice, ki je poudarila, da bo v tej vlogi delovala predvsem povezovalno ter da bo po zgledu slovenskih in evropskih muzejev delovala v smeri odpiranja depojev in mobilnosti zbirk.

Potrdili ceno za pomoč družini na domu v občini Krško

Po sklepu Občinskega sveta občine Krško bo cena za storitev pomoč na domu ostarelim in invalidnim osebam s 1. julijem 2014 znašala 18,42 evra na uro, od tega bo subvencija Občine Krško znašala 12, 90 evrov na uro. Kot je ob tem poudarila direktorica Centra za socialno delo Krško Marina Rabzelj, se število uporabnikov povečuje, zato si prizadevajo za vedno višjo kakovost izvajanja teh storitev.

Grad Raka v prodajo

Med premoženjsko pravnimi zadevami je občinski svet potrdil sklep, da Občina Krško kulturni spomenik Grad Raka proda ter s tem sledi cilju, da se v objekt vnesejo kulturne, izobraževalne, športne, turistične ali druge vsebine, s čimer naj bi dolgoročno ohranili kulturni spomenik kot celoto. Objekt bo v prodajo posredovan tudi na tuje trge.

Gasilci v Krškem dobro opremljeni in organizirani

Na pobudo svetnika Ivana Urbanča sta direktor Poklicne gasilske enote Krško Joško Žvar in predsednica Gasilske zveze Krško Ana Somrak predstavila opremljenost in organiziranost sil za zaščito in reševanje v občini Krško. Kot je ocenil svetovalec za zaščito in reševanje Občine Krško Aleš Benje, smo v občini Krško dobro pripravljeni v primeru nesreč, poklicna gasilska enota  je dobro opremljena, prav tako  v gasilsko zvezo združenih 23 prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. V proračunu za leto 2014 je za izvajanje javne gasilske službe namenjenih 698 000 evrov.

Svetniki in župan občine Krško mag. Miran Stanko so se tako poklicnim kot prostovoljnim gasilcem in društvom zahvalili za njihovo pomembno delo in nesebično pomoč tako doma kot v primeru nesreč po državi in preko meja.

Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli tudi predlog Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško, ki jo bodo sestavljali predsednik Bojan Trampuš, Darja Šonc Kučič, Katarina Pompe, Silvia Ivačič, Nataša Močnik, Dušan Šiško, Urška Kerin in Damjan Omerzu,  ter imenovali posebno volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti ter predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. Hkrati so se seznanili tudi z letnim poročilom družbe Rudar Senovo za lansko leto.

Avdio

ZupanoRebalansu.wav

Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi